• Επιλέγοντας σωστά

    Το παιχνίδι είναι μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού, τόσο την πνευματική όσο και την κινητική. Μέσα από το παιχνίδι, το παιδί δρα αβίαστα, ανακαλύπτει τον υλικό κόσμο, εξερευνά το περιβάλλον και προσαρμόζεται σ’ αυτό, αναπτύσσει τη σκέψη του, οξύνει την κρίση του, αποκτά αυτοεκτίμηση, διδάσκεται πώς να αντιμετωπίζει προβλήματα, να συνυπάρχει σε μια ομάδα, να έχει διαπροσωπικές σχέσεις, να διαπραγματεύεται, να έχει το θάρρος της γνώμης του και να εκφράζει τα συναισθήματά του. Το παιχνίδι εξάπτει τη φαντασία του παιδιού και βέβαια το ευχαριστεί.

    Για το λόγο αυτό, η επιλογή του παιχνιδιού αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Όπως ξέρουμε, τα παιδιά ενθουσιάζονται με όλα σχεδόν τα παιχνίδια, επιλέγοντάς τα αυθόρμητα, συχνά παρασυρόμενα από τα μηνύματα των τηλεοπτικών διαφημίσεων. Οι γονείς λοιπόν οφείλουν να αναλάβουν τον δύσκολο -ομολογουμένως- ρόλο να παροτρύνουν και να κατευθύνουν διακριτικά τα παιδιά τους προς τα παιχνίδια εκείνα που θα συνεισφέρουν στη δημιουργική τους έκφραση, στην ανάπτυξη της φαντασίας και των επιδεξιοτήτων τους και στη σωματική και πνευματική τους άσκηση και τα οποία φυσικά, θα είναι ταυτόχρονα απόλυτα ασφαλή.

    Επιλέγοντας ένα παιχνίδι, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι το 90% του παιξίματος πρέπει να προέρχεται από το ίδιο το παιδί ενώ μόνο το 10% από το παιχνίδι. Επίσης, μην καταπιέζετε την έμφυτη περιέργεια και διάθεση του παιδιού για πειραματισμό. Επιτρέψτε του να μεταμορφώσει τα παιχνίδια του όπως επιθυμεί. Είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης στη λήψη πρωτοβουλιών ενώ παράλληλα ικανοποιείται η περιέργειά του. Τέλος, μην διαχωρίζετε τα παιχνίδια σε αυτά που προορίζονται για αγόρια και σε αυτά που προορίζονται για κορίτσια. Αφήστε τα παιδιά να εκφραστούν αυθόρμητα, χωρίς να τους επιβάλλετε μοντέλα ζωής και παρωχημένα καλούπια που περιορίζουν τη φαντασία τους.